Stoffes Foto

2011-08-14Plats: Ärla-Bälgviken | Taget: 2011-08-14

© Christoffer Rasmussen. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!