Stoffes Foto

2008-12-15

En underbar vinterdag med is och frost överallt.

Plats: Hemlig plats | Taget: 2008-12-15

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!