Stoffes Foto

2012-07-02

En skön sommardag i bilen runt om i landskapet. Mycket blommor blev det.

Plats: Runt i Sörmland | Taget: 2012-07-02

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!