Stoffes Foto

2009-06-06 – Studenten

Tog lite tid, men nu är äntligen bilderna klara! Studenten Eskilstuna 2009 - håll till godo!

Plats: Eskilstuna | Taget: 2009-06-06

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!