Stoffes Foto

2014-08-25

Andra gången jag får leka med mitt nya objektiv. Denna gång i bättre ljus och med mängder av djur bara meter från mig!

Plats: Ekeby våtmark, Eskilstuna | Taget: 2014-08-25

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!