Stoffes Foto

2014-03-30

Första vårrundan med obligatoriska tussilaggosarna, och övriga vårblommor.

Plats: Ärla och Näshulta | Taget: 2014-03-30

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!