Stoffes Foto

2012-01-29

En vintersväng i vinterland.

Plats: Näshulta | Taget: 2012-01-29

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!