Stoffes Foto

2012-03-25

Första vårrundan för året.

Plats: Hugelsta | Taget: 2012-03-25

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!