Stoffes Foto

2013-09-17

Nu fick jag till ett ordentligt höstalbum, och med rönnbär dessutom. Glädjen är total!

Plats: Sundbyholm | Taget: 2013-09-17

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!