Stoffes Foto

Längs många utav våra skogsvägar står de, ensamma men starka i alla väder: Mötesskyltarna, även kallade M-skyltarna. Jag försöker i detta tema skildra deras verklighet och närmaste omgivning.

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!