Stoffes Foto

2014-05-04

Ännu en vårrunda, med fokus på blommor. Och under rundans gång blev det film på hackspettor och en ÄLG! (filmbevis kommer sen)

Plats: Näshulta | Taget: 2014-05-04

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!