Stoffes Foto

E-type på Noradagarna, 9/7 2011 [Del 2]

Del 2 från E-types spelning på Noradagarna. Några extra guldklimpar (egen utsago) ur arkivet!

Plats: Nora | Taget: 2011-07-06

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!