Stoffes Foto

Som en liten utmaning åt mig själv så kan jag få för mig att ta bilder inom ett visst tema.

Ett tema tar oftast inte slut utan kan fyllas på med jämna mellanrum, så återkom gärna!

Tema: Frusna löv

Det händer en hel del ute i naturen när kylan kommer krypande. Många utav våra löv-vänner håller sig kvar krampaktigt! Nu visar jag de tappraste av de tappraste :)

18 bilder

Tema: M-skyltar

Längs många utav våra skogsvägar står de, ensamma men starka i alla väder: Mötesskyltarna, även kallade M-skyltarna. Jag försöker i detta tema skildra deras verklighet och närmaste omgivning.

14 bilder

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!