Stoffes Foto

2014-08-31

En älg blev en älg till, som blev två älgar som sen blev älgar och harar!

Plats: Eskilstunaskogarna | Taget: 2014-08-31

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!