Stoffes Foto

Naturfynd #2 – Sveriges TeleVision?

Dags för del två i serien ”Naturfynd” i kategorin ”Finns i naturen”.

Denna gång har jag hittat något så ovanligt som en TV. Den är inte ens så modern att den är av det platta slaget, utan är en gammal hederlig tjock-TV.

TVn ligger vid en fin liten skogssjö, tillräckligt långt från närmaste farbara bilväg att det skulle vara jobbigt att bära TVn. Den som placerat TVn här har planerat det ganska väl. Strömuttag verkar det inte finnas i närheten, men det finns några militärbunkrar och andra hemliga ”gropar” i området… Kan det vara en militär som tagit med sig den?

Bilden (mitt foto alltså) är från 2008 men TVn borde stått längre än så. Frågan är vad det var för program som sändes. Troligen har någon slagit på någon utav SVTs kanaler och insett vilken dynga de får för licenspengarna.

Vad har hänt två år senare, 2010?

Jo, då har TVn förflyttat sig ett par meter och dessutom trillat. Inget märkvärdigt :)

Sorry, comments are closed for this post.

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!