Stoffes Foto

2008-04-17

Kan bara skriva att detta är några av de enda bilderna jag har på den gamla dammen i Skogstorp. Idag är det nyare anordningar i dammen.

Plats: Runt om Eskilstuna | Taget: 2008-04-17

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!