Stoffes Foto

2008-05-05

En fin allé utanför stan. Ett av korten användes på mina första visitkort dessutom.

Plats: Skogstorp | Taget: 2008-05-05

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!