Stoffes Foto

2008-07-28

En underbar dag med ett par vänner (varav en hamnade på bilder) i naturreservatet Stendörren, utanför Nyköping.

Plats: Stendörren, Nyköping | Taget: 2008-07-28

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!