Stoffes Foto

2008-10-07

En höstrunda på ett "hemligt" ställe (jag vill inte ha för mycket folk rännande där).

Plats: Hemlig plats | Taget: 2008-10-07

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!