Stoffes Foto

2008-10-25

Höst 2008, enkelt!

Plats: Åkers styckebruk | Taget: 2008-10-25

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!