Stoffes Foto

2009-01-02

Kvällen sänkte sig över vinterlandskapet.

Plats: Runt om Eskilstuna | Taget: 2009-01-02

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!