Stoffes Foto

2009-10-10

Solig höstdag i områdena kring Ånhammar.

Plats: Ånhammar | Taget: 2009-10-10

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!