Stoffes Foto

2010-02-14

Snön var bara en halvmeter denna runda, och kylan var inte så... kall, som den varit i övrigt under vintern.

Plats: Vilse runt Malmköping | Taget: 2010-02-14

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!