Stoffes Foto

2010-11-07

En trevlig tur till Strömsholms slott och dess reservat tillsammans med ett par goda (?) vänner.

Plats: Strömsholm | Taget: 2010-11-07

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!