Stoffes Foto

2011-02-14

En skön sommardag, på vintern.

Plats: Näshulta | Taget: 2011-02-14

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!