Stoffes Foto

2011-09-04

Mycket höst och mycket svamp.

Plats: Näshulta | Taget: 2011-09-04

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!