Stoffes Foto

2008-07-03

Detta är lite av bilderna från min första gång på Parken Zoo med en riktig kamera.

Plats: Parken Zoo | Taget: 2008-07-03

© Christoffer. Kopiering utan upphovsmannens uttryckliga tillstånd är förbjudet enligt lag!